Rejestracja

Wybierz Kurs:*
Imię i Nazwisko*
E-mail:*
Telefon Kontaktowy*
*
Captcha:

 


 

  • Wzór umowy z uczestnikiem kursu znajduje się TUTAJ.
  • Szczegółowy harmonogram zajęć będzie uzgodniony na spotkaniu organizacyjnym, o którym uczestnik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem.
  • Po wypełnieniu i przesłaniu niniejszego zgłoszenia uczestnik kursu otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację.
  • Liczba uczestników poszczególnych kursów jest ograniczona. O kwalifikacji decyduje kolejność rejestracji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.