CCNP TSHOT

Minimalna liczba uczestników: 10 osób

Cena: 1500 zł

Ilość godzin lekcyjnych: 70

Zajęcia odbywają się w trybie Blended Distance Learning, co oznacza, że część zajęć studenci wykonują zdalnie podłączając się do urządzeń w celu ich konfiguracji.

Od uczestników wymagana jest wiedza z poziomu CCNA!!!

Plan zajęć:1

  • Troubleshooting Methods
  • Structured Troubleshooting
  • Network Maintenance Tasks and Best Practices
  • Basic Switching and Routing Processes and Effective IOS Troubleshooting Commands
  • Using Specialized Maintenance and Troubleshooting Tools
  • Trouble Tickets: IPv4/IPv6 Services and the Data Plane
  • Trouble Tickets: Integrating Multiple IGPs
  • Trouble Tickets: Integrating IGPs with BGP
  • Trouble Tickets: Continuum of Network Technologies
  • Trouble Tickets: Complex Environments