CCNP Switch

Minimalna liczba uczestników: 10 osób

Cena: 1500 zł

Ilość godzin lekcyjnych: 70

Zajęcia odbywają się w trybie Blended Distance Learning, co oznacza, że część zajęć studenci wykonują zdalnie podłączając się do urządzeń w celu ich konfiguracji.

Od uczestników wymagana jest wiedza z poziomu CCNA!!!

Plan zajęć:

  • Fundamentals Review
  • Network Design Fundamentals3
  • Campus Network Architecture
  • Spanning Tree In-Depth
  • InterVLAN Routing
  • First Hop Redundancy Protocols
  • Network Management
  • Switching Features and Technologies
  • High Availability
  • Campus Network Security