CCNA R&S

Minimalna liczba uczestników: 12 osób

Cena: 2500 zł

Ilość godzin lekcyjnych: 200

Zajęcia odbywają się w trybie Blended Distance Learning, co oznacza, że część zajęć studenci wykonują zdalnie podłączając się do urządzeń w celu ich konfiguracji.2

CCNA R&S v5.0 kierowany jest do studentów studiów technicznych oraz osób z wykształceniem technicznym. Materiały szkoleniowe zawierają szczegółową analizę technologii sieciowych: od podstaw do zaawansowanych usług i aplikacji. Treść szkolenia zawiera aktualną wiedzę technologiczną rozwiązań sieciowych stosowanych na całym świecie. Pomimo tego, iż dedykowany jest dla urządzeń Cisco, to największy nacisk położony jest na wyjaśnienie działania komunikacji w sieciach komputerowych. Dlatego też wiedza zdobyta w trakcie kursów jest przydatna przy stosowaniu rozwiązań oferowanych przez innych producentów.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

MODUŁY SZKOLENIOWE:

CCNA 1: INTRODUCTION TO NETWORKS (50 godzin lekcyjnych)

 • Exploring the Network
 • Configuring a Network Operating System
 • Network Protocols and Communications
 • Network Access
 • Ethernet
 • Network Layer
 • Transport Layera
 • IP Addressing
 • Subnetting IP Networks
 • Application Layer
 • It’s a Network

CCNA 2: ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS (50 godzin lekcyjnych)

 • Introduction to Switched Networks
 • Basic Switching Concepts and Configuration
 • Implementing VLAN Security
 • Routing Concepts
 • Inter-VLAN Routing
 • Static Routing
 • Routing Dynamically
 • Single-Area OSPF
 • Access Control Lists
 • DHCP
 • Network Address Translation for IPv4
network-1027308_1920 CCNA 3: SCALING NETWORKS (50 godzin lekcyjnych)

 • Link Aggregation
 • Growing the Network
 • LAN Redundancy
 • Wireless
 • Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF
 • Multiarea OSPF
 • EIGRP
 • Adjust and Troubleshoot EIGRP
 • IOS File Management

 

CCNA 4: CONNECTING NETWORKS (50 godzin lekcyjnych)

 • Hierarchical Network Design
 • Connecting to the WAN
 • Point-to-Point Connections
 • Frame Relay
 • Network Address Translation for IPv4
 • Broadband Solutions
 • Securing Site-to-Site Connectivity
 • Monitoring the Network
 • Troubleshoot the Network