Home

monitor-1307227_1920Witamy na stronie Lokalnej Akademii Cisco przy Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Zainicjowany przez Cisco w 2000 r. program Networking Academy, od początku swojego istnienia w Polsce, zgromadził ponad 80 tys. uczestników w ramach różnych kursów o profilu technologicznym.

Program Cisco Networking Academy adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno studentów, jak i uczniów szkół średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), pomaga przygotować się im do karier IT oraz wyższej edukacji o profilu inżynierskim, informatycznym, czy dziedzin pokrewnych. Dzięki programowi Cisco uczestnicy mają realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Program oferuje zróżnicowane kursy pod kątem zaawansowania, od podstawowych (IT Essentials) po bardziej fachowe, zaadresowane do studentów studiów wyższych (Cisco Certified Network Professional – CCNP). Kształcenie w ramach programu Cisco Networking Academy umożliwia słuchaczom kursów zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności od podstaw IT (IT Essentials) oraz w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych przygotowując jednocześnie do cenionych i rozpoznawalnych na całym świecie certyfikatów zawodowych w branży IT.

 

Prowadzimy następujące kursy w ramach Cisco Networking Academy:

  • CCNA R&S
  • CCNP Route
  • CCNP Switch
  • CCNP TSHOT
  • CCNA Security

 

O Cisco Networking Academy: